+359 888 00 99 99
Avenue Park – зелен, подреден, чист и сигурен! Това е нашата идея и нашата цел, за управлението и поддържането на целия комплекс.
Сигурност за Вас и вашето семейство, вашия автомобил и вашата околна среда!
Сигурност, гарантираща безгрижна игра и забавление за вашето дете в комплекса.
Грижа за винаги зелена околна среда, чистота на общите части и басейна.
Целогодишната поддръжка включва:

 

 

Общи части

 • Почистване на прозорците на сградите в Комплекса;
 • Почистване на подземни и надземни паркоместа;
 • Почистване и поддръжка на подовите покрития в Общите части;
 • Почистване на стълбищата и стълбищните площадки, представляващи общи части на сградите;
 • Почистване на парапети, асансьори и други общи съоръжения в Сградите.

Прилежащата територия на комплекса

 • Почистване на улиците, алеите и зелени площи в Комплекса от отпадъци и натрупани листа;
 • Почистване на снега по автомобилните алеи в Комплекса и пред входовете на Сградите;
 • Поддръжка на зелени площи (подрязване, торене и контрол върху вредителите);
 • Възстановяване на тревното покритие при необходимост(с изключение на паркоместата);
 • Поддръжка и профилактика на напоителната система.
 

Техническа поддръжка на общите части

 • Снабдяване с вода и електроенергия на Общите части чрез сключване на договор със съответното експлоатационно дружество;
 • Поддръжка на инсталациите и съоръженията в Общите части на Комплекса, вкл.: асансьори, ВиК, съоръжения и уреди за контрол на достъпа /бариера, автоматични врати, четящи устройства и други подобни/;
 • Поддръжка на вентилационната система в Общите части /вкл. подземенпаркинг/;
 • Поддръжка на вентилационната система в Общите части /вкл. подземенпаркинг/;
 • Възстановяване на изтрита маркировка /вкл. на подземния паркинг/;
 • Провеждане на аварийни работи.

Контрол върху достъпа до комплекса

 
 • Осъществяване на контрол върху достъпа в Комплекса;
 • Извършване на идентификация на посетителите в Комплекса;
 • Своевременни и адекватни реакции при констатирани нарушения на правилника за вътрешния ред в Комплекса.

Услуги, свързани с експлоатацията на комплекса

 • Изчисляване на суми, свързани с експлоатацията на Комплекса;
 • Събиране на такси и заплащане на следните консумативни разходи, направени при експлоатацията на общите части: /ел.енергия, вода, такса за асансьори и други/;
 • Осигуряване на различни видове консумативи, необходими за текущата експлоатация на комплекса.

Услуги, свързани с управлението на жилищния комплекс

 • Проектно управление, когато е необходимо да бъдат наети подизпълнители за извършване на строително-монтажни и други дейности;
 • Надзор на изпълнението на ремонтните и други дейности;
 • Информиране на обитателите на Жилищния комплекс, относно важни събития, свързани с функционирането и развитието на Жилищния комплекс;
 

Други услуги

 

Всякакви други услуги, които по разумна преценка на Управляващото дружество са необходими за нормалното функциониране на Жилищния комплекс и запазване на функционалното и естетическо единство на Жилищния комплекс и гарантиране на реда и сигурността в него.

 
 

Такса поддръжка и управление в жилищен комплекс Авеню Парк

 

Месечната такса за поддръжката и управление на комплесът се начислява, както следва:

 • за апартамент: по 0.69 лв. от общата площ на апартамента;
 • за паркомясто: по 0.69 лв. от чистата площ на паркомястото;
начини на плащане
такса поддръжка

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

План на плащане №1

 • 3% отстъпка от цената
 • 90% от продажната цена при подписване на предварителния договор
 • 10% от продажната цена дължима при подписване на Нотариален акт

План на плащане №2

 • 30% от продажната цена при подписване на предварителния договор
 • 30% от продажната цена на първа плоча
 • 30% от продажната цена на последна плоча
 • 10% от продажната цена дължима при подписване на Нотариален акт

План на плащане №3

 • Първоначална вноска + лизингов индивидуален план (месечни вноски)

План на плащане №4

 • Първоначална вноска + лизингов план от банка